9 zamyšlení od Lao-c' nad vaší cestou životem

Sdílej na Google+
Kchung-c' (tj. Konfucius) se jednou vypravil do státu Čou, aby se Lao-c´otázal na ceremoniál. Lao-c' řekl: „Lidé, o nichž mluvíš, už dávno zpráchnivěli a známe jen jejich slova.“ A dále pravil: „Nalezne-li urozený člověk svou dobu, povznese se; nenalezne-li ji, odejde a nechá růst plevel. Slyšel jsem, že dobrý obchodník pečlivě skrývá své poklady, jako by měl v domě bídu; že urozený muž dokonalé ctnosti se navenek jeví jako hlupák. Vzdej se, příteli, své pýchy a svých rozmanitých přání, svých vnějších gest a ctižádostivých plánů. To vše je pro tvé vlastní já bezcenné. Víc ti nemám co říci.


Zde je 9 zamyšlení od Lao-c' nad vaší cestou životem na středeční sluneční den:-) 

 1. Cesta dlouhá 10.000 mil začíná jedním krokem. 
 2. Pokud nezměníte svůj směr, skončíte tam, kam směřujete. 
 3. Přecházejte těžkostem tím, že zvládáte jednoduché. 
 4. Znát vnější věci je inteligence, znát sám sebe je moudrost. Ovládat ostatní je moc, zvládnout sám sebe je pravá síla. Když si uvědomíte, že máte dostatek, pak jste opravdu bohatí. 
 5. Pokud chcete probudit všechnu lidskost, probuďte prvně sami sebe. Pokud chcete odstranit veškeré utrpení světa, prvně odstraňte v sobě vše negativní. Nejvyšší dar, který můžete dát, je vaše vnitřní transformace. 
 6. Učím je 3 základní věci: jednoduchost, trpělivost a soucit. To jsou 3 největší poklady. 
 7. Život je souhra přírodních fenoménů a změn. Neodporujte jim – tím pouze trpíte. Nechte realitu být realitou. Nechte věci přirozeně plynout tak jak sami chtějí. 
 8. Příroda nespěchá a přesto všeho dosáhne 
 9. Správný cestovatel nemá žádné plány ani záměr dokončení cesty.


Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

  Komentář na Bloggeru
  Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat