Leadership nového vědomí

Sdílej na Google+
http://pixabay.com/en/team-motivation-teamwork-together-386673/
Cokoli změníš, změní všechno. Je na čase se podívat na realitu jaká je. Svět se mění. Společnost ničí vlastní svůj systém sil a hierarchie. Náš svět postavený v základech na opakujících se událostech se rychle mění. Jsme ve fázi přerodu a přechodu. Nový systém je plochý, tekutý, a celistvý, je charakterizován změnou. 


Každý, každý je hráčem a všichni jsou větší. Je to velmi odlišná hra vyžadující velmi odlišná pravidla. 

Každý je leadrem 

Jsme na cestě s novým velkým projektem a myslím, že bych popsal sám sebe jako vůdce mentora; ten, kdo povzbuzuje vedení druhých. Když se nicméně dívám zpět, můj názor na vedení druhých se hodně změnil. Dříve bylo vedení založeno na jednom jediném vůdci, který je ten co vše táhne. Toto již neplatí. Tento model je právě v přerodu a již se neopakuje. Zaniká.

Všichni jsme vůdci. Všichni prolínáme ostatními. Každý v daném momentě je leadrem, tím článkem, který inspiruje a daném okamžiku vede.

Na rozcestí 

Nová cesta je před námi. Stojíme na rozcestí s možností volby a prozření. Vydat se novou cestou a budovat organizace se základy na horizontech, s prolínajícími se vztahy a vazbami mezi lidmi a neustálým hladem po změnách.

Se systémem, který přestává fungovat se konečně začínají objevovat zdi a bariéry, které jsme dříve ani neviděli. Ti, co nevidí, padají do propastí a stáhnou s sebou vše, co je s nimi spojené. Vidíme to. Děje se to všude kolem nás.

Je na nás tyto zdi bourat, je na nás budovat nové, kompaktnější, organičtější, živější struktury. Všichni jsme leadři, i ti, co nejsou na vrcholu organizací nyní vidět, vedou, protože ví a protože jsou prolnuti s novým vědomím. Proměna v nový systém, kde všichni vedou, se právě rodí.
Kudy se vydáš ty? 
S těmito změnami, přichází i nová uvědomění, nové myšlení; plnější a celistvější:

1) Vstup do své velké role 

Zaprvé, v živém prostředí, kde všichni jsou leadři, není místo pro malost. Musíte se plně ukázat, rozkvést. Starý systém jednoho learda byl založen na někom velkém a ostatní malí k němu vzhlíželi. Malí lidé nemohou dělat velké věci. To je fyzika. Leadership jednoho leadra je leadership ega. Tato nová hra na vedení vyžaduje zcela jiný pohled a přístup. Ve skutečnosti jsme byli tak velcí, jako ti nejmenší mezi námi.

Vím, že má role je právě vést ostatní do jejich velkých rolí leadrů. Otevřít jim dveře a ukázat jim jejich vlastní velikost, celistvost a sounáležitost k celé organizaci. Vím, že cesta je vydat se směrem, kde všichni jsme jeden, kde jeden je všechno.

2) Zrod týmu z týmů 

Zadruhé, inovace a změna přichází právě v momentě, kdy se tyto zdi mezi dvěma stranami zbourají. Komunikace se rozplyne mezi všemi v jeden tekutý celek. Vím, že si dnes s inovací hodně lidí spojuje sociální média, technologie a change management. Nicméně živá změna přichází s něčím jiným. Toto jsou pouze nástroje.

Ve skutečnosti, v tomto novém způsobu práce, kde lidé tvoří velice plastické (tekuté), posouvající se, a vyvíjející se týmy. Je to právě onen přerod přicházející s novým uvědoměním si významu celku jako jednoty. Ze starých týmových struktur se tvoří nové týmy. To znamená, že skutečná přidaná hodnota týmu je nyní v každém okamžiku v tom, že se nový tým prolne s dalším již existujícím týmem, aby splnili úkol, kde povaha problému je neustále měnící se spousty novými příležitostmi.

3) Každý mění vše 

Zatřetí, pokud každý ve stejném momentě vede ostatní, rychlost změny akceleruje v návaznosti na toto nové prostředí. Proč? Leadři přinášejí změny. To se nemění. Nicméně celá struktura nejí již statická, je organická - inovativní a rychle adaptabilní. A pokud budete souhlasit s premisou, že všechno co změníte, změní všechno, a všichni k této změně přispívají, znamená to, že úplně každý dokáže změní cokoli, dokáže v takovém prostředí dokázat cokoli.

Vsadíte-li na vedení s empatií k celku a ke každému jednotlivci celé organizace, nabude rázem princip Každý-je-leader v takto inovací a chutí vést nabitém elektrizovaném prostředí úplně nový význam. Vydáte se novým směrem. Takovýto systém vedení je velice interaktivní, s vědomou odpovědností každého člena za celek.

Když každý vede, každý dělá změny. A této nové hře, stará pravidla již neplatí.


Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

    Komentář na Bloggeru
    Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat