Pravidla používání stránek

Sdílej na Google+


Obsah Pravidel používání stránek: 
 1. Prohlášení 
 2. Obecná prohlášení 
 3. Prohlášení udělení souhlasu 
 4. Prohlášení o odkazech na externí webové stránky třetích stran 
 5. Zásady ochrany osobních údajů 
 6. Pravidla a pokyny ke komentování příspěvků 
 7. Stížnosti na porušení autorských práv (Copyright) 

1) Prohlášení 

Stránky eMozek.cz vlastní a provozuje Jaromír Průša. Názvy jako takové "eMozek", "eMozek.cz" jsou vzájemně zaměnitelné v rámci těchto Podmínek zřeknutí se odpovědnosti a Pravidel používání tohoto webu. 

2) Obecná prohlášení 

Obsah eMozek.cz slouží pro účely šíření obecných informací a nepředstavuje profesionální poradenství. Snaží se poskytovat obsah, který je pravdivý a přesný k datu publikování příspěvku. Neposkytuje však žádnou záruku nebo ujištění, pokud jde o přesnost, včasnost, nebo použitelnost kterékoli části obsahu. 

Návštěvníci eMozek.cz by neměly jednat dle obsahu nebo informací na tomto webu aniž by si nejprve vyžádaly příslušné odborné poradenství ze třetí strany. eMozek.cz není určen jako zdroj pro odborné poradenství k obsahu, ani k obsahu služeb a produktů třetích stran, který se na tomto webu publikuje. 

Návštěvníci těchto stránek jsou vždy povinni požádat o odbornou radu příslušně kvalifikovaného odborníka, tedy konkrétní danou třetí stranu. eMozek.cz nenese žádnou odpovědnost za informace obsažené na těchto webových stránkách a zříká se veškeré odpovědnosti v souvislosti s touto informací. Navíc, žádný obsah nebude tvořit jakoukoli část smlouvy mezi eMozek.cz a druhou stranou a představovat jakýkoliv konkrétní typ nabídky ze strany eMozek.cz. Specifické zřeknutí se vztahují kromě určitého obsahu i k jeho částem. 

eMozek.cz nenese žádnou odpovědnost a vylučuje veškerou zodpovědnost v souvislosti s prohlížení tohoto webu, využití informací nebo stahováním jakýchkoli materiálů z tohoto webu. Vyloučení zodpovědnosti není omezeno na chyby, nepřesnosti, opomenutí, nebo klamavá a urážlivá prohlášení s výjimkou porušení dobrých mravů a právního řádu České republiky. 

Informace na této webové stránce mohou zahrnovat stanoviska nebo názory, které, není-li výslovně stanoveno jinak, nejsou nutně názory autora obsahu eMozek.cz nebo jiné třetí osoby. Na obsah tohoto webu navázaný jakkoli na přidružené společnosti nebo jiné osoby, v souvislosti s nimiž by měl eMozek.cz mít jakýkoli právní vztah odpovědnosti nebo závazku, se toto vztahuje taktéž. 

Tato webová stránka je poskytován "tak jak je" a eMozek.cz výslovně odmítá jakékoli a všechny záruky, výslovné nebo implicitní, v rozsahu povoleném zákonem, i v rozsahu omezení na záruky uspokojivé kvality, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, s ohledem na služby nebo jakýchkoli jiných materiálů. eMozek.cz se tímto zříká odpovědnosti za jakékoli nároky, ztráty, požadavky či škody jakéhokoli druhu, ve vztahu s veškerými informacemi, obsahem nebo službami poskytovaných na těchto webových stránkách, včetně a ne bez omezení, na přímé, nepřímé, náhodné nebo následné ztráty nebo škody, náhrada škody, ušlý zisk nebo data nebo na cokoli dalšího v souvislosti s odpovědností. 

3) Prohlášení udělení souhlasu 

Reference v rámci těchto stránek na konkrétní komerční nebo nekomerční produkt, službu, služby s obchodním názvem, obchodní značku, výrobce nebo cokoli dalšího, nepředstavuje odborné schválení používání, odborné doporučení, nebo odborné zvýhodnění webem eMozek.cz. 

Názory autorů obsahu zveřejněné na eMozek.cz nemusí nutně zastávat nebo odrážet názor eMozek.cz nebo majitele eMozek.cz. Názory autorů obsahu mohou být použity pro účely reklamy nebo produktů samotného webu eMozek.cz nebo třetích stran. 

Odkazy na knihy, eknihy, software, webové stránky nebo produkty jako "eMozek.cz" jsou jen konkrétní návrhy a nemusí nutně představovat nebo znamenat byť jen částečný souhlas autora nebo majitele eMozek.cz. 

4) Prohlášení o odkazech na externí webové stránky třetích stran 

Odkazy na externí nebo webové stránky třetích stran jsou poskytovány pouze pro pohodlí návštěvníků. Odkazy odkazující na jiné weby jiných stran využívá návštěvník webu eMozek.cz na vlastní nebezpečí a eMozek.cz nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv obsah těchto odkazovaných stránek. 

Při přístupu na externí webové stránky mějte na paměti, že eMozek.cz nemá žádnou kontrolu nad jeho obsahem. Každý odkaz z eMozek.cz na externí webové stránky neznamená, ani nenaznačuje, že eMozek.cz souhlasí nebo přijímá jakoukoliv zodpovědnost za obsah nebo použití takovéhoto webu další strany.

eMozek.cz neposkytuje žádné prohlášení ohledně kvality, bezpečnosti, vhodnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli externích webových stránek, nebo jakéhokoli obsahu nebo materiálů na nich obsažených. 

Je důležité, aby uživatelé přijali nezbytná opatření, zejména s cílem zajistit odpovídající bezpečnost před viry, červy, trojskými koni a dalšími potenciálně destruktivními položkami. Při návštěvě externích webových stránek, by si uživatelé měli přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek a další podmínky používání. Měli by se též dozvědět více o tom, proč a jak tyto stránky shromažďují a používají jejich osobní data a osobní informace. 

5) Zásady ochrany osobních údajů 

Bereme online soukromí vážně a snažíme se chránit soukromí uživatelů této webové stránky a ty, kteří se přihlásí k našim službám. RSS Odběry: Sledujeme informace o tom, jaký naši návvštěvníci přístup k našemu RSS kanálu, ale neshromažďujeme žádné osobní identifikační informace. 

E-mail k odběru: Naši poskytovatelé služeb, Feedburner a MailChimp, sbírají e - mailové adresy jednotlivců - dále jen "odběratelů", kteří se zapíší do odběru našich novinek a článků e-mailem, Newsletterů a eKnih. Tato informace je držena v přísné tajnosti a my nebude uvolňovat nebo prozrazovat žádné konkrétní údaje našeho návštěvníka webu nebo odběratele novinek za žádných okolností, pokud to nevyžaduje zákon. 

Obecné souhrnné informace ( např. celkový počet účastníků , atd.), mohou být zveřejněny přímo na našich stránkách. Návštěvnost webových stránek: Sledujeme informace o tom, jaký mají lidé přístup na webovou stránku. To zahrnuje věci, jako je vaše IP adresa (nebo DNS záznam), prohlížeče a operačního systému. E-mail: E-mail zaslaný tomuto webu eMozek.cz je považován za majetek tohoto webu a daný obsah takovéto e-mailu nebo jeho části mohou být zveřejněny přímo na stránkách eMozek.cz. V takových případech, nebudeme sdělovat žádné osobní identifikační údaje odesílatele tohoto e-mailu. 

Komentáře: Komentáře na těchto stránkách jsou odpovědností komentátora. Vyhrazujeme si právo smazat komentáře nebo upravit je v důsledku chyby nebo pokud by byly v rozporu s těmito Pravidla používání tohoto webu a Podmínky zřeknutí se zodpovědnosti nebo s právním řádem České republiky. 

URL stránek (je-li k dispozici) jsou zveřejněny společně s připomínkami, ale e-mailové adresy nejsou nikdy zveřejněny. 

Externí odkazy: web eMozek.cz obsahuje četné odkazy na jiné stránky. Vzhledem k neustále se měnící povaze Internetu, nemůžeme ručit za spolehlivost těchto stránek nebo jejich vlastních Zásad ochrany osobních údajů. 

Použití cookies: Vezměte prosím na vědomí následující: Google, jako dodavatel třetí strany, používá cookies k poskytování reklam na vašich stránkách. Využití Cookie DART Googlem mu umožňuje zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv i na našich stránkách, jakožto dalších stránkách na internetu. Uživatelé se mohou odhlásit z využití souboru cookie DART návštěvou reklamy a následně Google zásad ochrany osobních údajů

Na stránkách eMozek.cz používáme reklamní společnosti třetích stran, když navštívíte naše webové stránky. Tyto společnosti mohou sbírat údaje ( nikoli vaše jméno, adresu , e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webů za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. 

Máte-li zájem o více informací o této praxi a chcete-li znát své možnosti o kdy nemají tuto informaci třetí strany používat, klikněte zde

Můžeme dovolit přístup třetí straně, která používá sledovací technologie, jako jsou cookies či obrazové body, pro záznam IP informace o uživatelích, kteří navštěvují nebo mají interakci s naší webovou stránkou. Naše webová stránka neposkytuje žádné osobní údaje těmto třetích stran. Tyto informace jim umožňují poskytovat cílené reklamy a zdokonalit jejich účinnost. Některé z těchto třetích stran reklamních společností mohou být reklamní sítě, které jsou členy iniciativy "Network Advertising", která nabízí jediné místo pro odhlášení se z cílení reklam z jejich členských společností. 

6) Pravidla a pokyny ke komentování příspěvků 

Tato stránka umožňuje čtenářům zanechat komentář a vyjádřit své názory na články publikované přímo na eMozek.cz a v jiných oblastech těchto webových stránek, jako jsou FAQ`s, kupóny, recenze a další oblasti. 

Pokud jste se rozhodli zanechat komentář, souhlasíte s tím, že vaše komentáře budou: relevantní k danému tématu, respektují ostatní, jsou vhodné i pro nezletilé (koneckonců i děti čtou web). Také souhlasíte s tím, že se zdržíte sdílení jakýkoli materiálů, které: porušují zákony a zákonná práva jiných osob nebo subjektů, porušují autorská práva, ochranné známky nebo jiné duševní vlastnictví jiných osob je zneužívající obsahuje nadměrné používání sprostých a vulgárních slov nebo odkazy na obsah pro dospělé obsahuje vědomě nepravdivá prohlášení, urážku na cti, pomluvy nebo obsahuje nevyžádané komerční oslovení nebo spam. 

Vzhledem k real-time povaze tohoto systému komentářů, je pro nás nemožné kontrolovat každý příspěvek. Nechceme aktivně sledovat obsah těchto webových stránek a nejsme zodpovědní za případné publikované komentáře. Nicméně pokud budeme informováni o porušení našich podmínek použití, dojde k okamžitému odstranění takovéhoto komentáře bez předchozího upozornění autora komentáře. 

V případě opakování bude IP adresa tohoto komentátora natrvalo zablokována. Nesete výhradní odpovědnost za materiály a obsah materiálů, které zveřejníte v komentářích na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že ponesete plnou zodpovědnost a odškodníte jakékoli nároky vzniklé třetí straně publikováním vašich komentářů na stránkách eMozek.cz. 

Neručíme a ani nezaručuje správnost nebo užitečnost jakýchkoliv informací v komentářích, ani nejsme zodpovědní za obsah jakéhokoli komentáře. Komentáře vyjadřují názory autora takovéto zprávy a neodrážejí stanoviska správců či autorů nebo majitele tohoto webu. Kromě toho se tyto zásady vztahují na všechny připomínky k eMozek.cz: Publikovaný komentář, můžete nám poskytnout právo užívat, zobrazovat, publikovat, prodávat, měnit nebo vymazat váš komentář jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu. 

Jakmile je váš komentář publikován, dáváte nám plný souhlas takovýto komentář jakkoli editovat nebo reeditovat, odstranit nebo komerčně využít z jakéhokoli našeho důvodu. Nemáme povinnost upravit nebo smazat komentář na vaši žádost, ale vyhrazujeme si právo upravit náš vlastní komentář dle našeho uvážení. Tato politika se může změnit kdykoliv bez předchozího upozornění. 

Jako váš nick (označení autora komentáře) použijte prosím své jméno nebo pseudonym, nikoli název webu nebo klíčová slova. V takovém případě bude váš komentář bez udání důvodu smazán. Neakceptujeme nevyžádaný obchodní komentář. V takovém případě platí to samé, jako v předchozím bodě. Stížnosti na porušení autorských práv (Copyright) eMozek.cz respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby učinili totéž. eMozek.cz může, za určitých okolností a podle svého uvážení pozastavit nebo ukončit přístup a přijmout další opatření proti uživatelům, účastníků, registracím a držitelům účtů na eMozek.cz, kteří porušují autorská práva ostatních. 

Pokud si myslíte, že vaše práce byla zkopírována a je přístupná na eMozek.cz způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo že webová stránka obsahuje odkazy nebo jiné odkazy na jiné on-line místo, které obsahuje materiál nebo činnost, která porušuje vaše autorská práva, postupujte tak, jak to vyžaduje Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 121/2000 Sb. 

eMozek.cz není povinen informovat osoby odpovědné za údajné porušení autorského práva před tím, než byla tato informace odstraněna. 

Autorská práva k webu a obsahu webu eMozek.cz: 

Jaromír Průša 
šéfredaktor a administrátor magazínu eMozek.cz 
E-mail: e m o z e k c z  @ g m a i l . c o m
Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

  Komentář na Bloggeru
  Komentář na Facebooku