Intuitivní inteligence srdce

Sdílej na Google+
Když jsem poprvé četl článek o intuitivní inteligenci srdce člověka, byl jsem hodně skeptický a vůbec jsem těmto slovům nevěřil. Čím vice nicméně člověk daný obor studuje, … V této souvislosti jsem narazil jsem na jeden neziskový project, který stojí za to zmínit. Vědci z Institutu Institute of HeartMath zveřejnili úžasné výsledky jejich práce ve výzkumu emocí a našeho srdce a výsledky jsou ohromující.


Institute of HeartMath (www.heartmath.org) je mezinárodně uznávaná nezisková výzkumná a vzdělávací organizace, která pomáhá lidem zvládat stres, vzdělává v emoční inteligenci a v práci s každodenní energií a ukazuje lidem cestu, jak žít šťastnější život; Institut tedy pomáhá lidem se spoléhat na inteligenci jejich srdce (emoční inteligenci) doma v práci, ve škole v interakci s lidmi. 

Velká část jejich výzkumu se zaměřuje na výzkum srdce (na emoční rovinu člověka) a interakce mozku. Vědci z ústavu zkoumaly, jak srdce a mozek vzájemně komunikují a jak to ovlivňuje naše vědomí a způsob, jakým vnímáme náš svět. Jejich výzkum vrhl světlo na řadu skutečností, jedním příkladem je, když člověk cítí opravdu pozitivní emoce, jako je vděčnost, lásku, a zjistili, že srdce bije v každé situaci jinak. 

Vědci z tohoto institutu byli schopni toto určit díky tomu, že změřili elektromagnetické pole, které tělo produkuje. 
"Emoční informace jsou skutečně kódovány a modulovány do těchto polí. Když se učíme měnit naše emoce, měníme informace kódované do těchto magnetických polí, které jsou vyzařované právě naším srdcem, a to může mít dopad na lidi kolem nás. Jsme zásadně a hluboce spojeni mezi sebou a se samotnou planetou." 
- Rolin McCratey , Ph.D, Ředitel výzkumu, Institut of HeartMath. 

Jinými slovy – naše emoce se odrážejí v našem výše zmíněném elektromagnetickém poli těla a jsme ovlivňováni a ovlivňujeme ostatní lidi a samotnou planetu Zemi. Zamyslete se nad poznatky a objevy tohoto Institutu. Toto je velmi důležitá práce, protože znovu, to ukazuje, jak srdce hraje naše srdce důležitou roli daleko za hranicí toho, co je obecně známo. 
 • Věděli jste, že vaše srdce vysílá elektromagnetické pole, které se mění v závislosti na vašich emocích a emocích ostatních lidí? 
 • Věděli jste, že lidské srdce má magnetické pole, které lze měřit až několik stop od lidského těla?
 • Věděli jste, že pozitivní emoce vytvářejí fyziologické výhody ve vašem těle? 
 • Věděli jste, že můžete zvýšit váš imunitní systém tím, že zvýšíte pozitivní emoce? 
 • Věděli jste, že negativní emoce mohou vytvořit chaos vašeho nervového systému, a že pozitivní emoce dělají pravý opak? 
 • Věděli jste, že srdce má systém neuronů, které mají krátkodobou i dlouhodobou paměť, a že jejich signály vysílané do mozku mohou ovlivnit naše emocionální zážitky? 
 • Věděli jste, že ve vývoji plodu srdeční zárodek začne bít dříve, než se začne vyvíjet mozek plodu?
 • Věděli jste, že mozkové vlny matky se mohou synchronizovat s tlukotem srdce jejího dítěte?
 • Věděli jste, že srdce posílá vice informace do mozku, než naopak? 

Zajímavá fakta, souhlasíte? 

Zde je informace pro skeptiky: všechny tyto vědecké poznatky a fakta naleznete na heartmath.org.

Zde naleznete i zajímavé video Institutu o intuitivní inteligenci srdce, rozhodně stojí za to shlédnout:
   

Proto je velice důležité pro lidskou rasu, aby změnila způsob, jak vnímá a rozumí emocím, jak se každý člověk uvnitř sebe cítí. V posledních desetiletích se konečně lidstvo vrací opět k vnitřnímu světu člověka a k holistickému pohledu na svět (propojení racionálna a emoční roviny) a i na samotný vesmír. Neporozumíme-li sami sobě, tedy i našemu srdci, jak můžeme vnímat a porozumět ostatním, naší planetě a vesmíru? 

Ústav HearthMath dělá skvělou práci při změně paradigmatu vnímání emocí a toho, jak se cítíme uvnitř. Ne moc může být uděláno z místa smutku, úzkosti, žalu a deprese. Naše současná lidská zkušenost, náš každodenní život v “moderní společnosti”, na které se všichni z nás podílíme, si začíná vybírat svou daň u mnoha z nás – civilizační nemoci, milióny lidí fungují jako chodící mrtvoly nebo jako ovce, aby si udrželi status zrcadlený majetkem, pozicemi, které stejně nikdy nevlastnili, pokřivené hodnoty, upnutí se k principu: zítra budu mít vice, než včera a že úspěch je měřen množstvím. 

Vnímám nicméně i to, že mnoho lidí má pocit, že žít životní styl “moderní západní společnosti”, snažit se platit účty, neustále pracovat a sloužit neosobní organizované společnosti (státům) není přirozenou cestou pro existenci lidské rasy. Je to stav, který je těžké trvale udržovat na "vysoké frekvenci" jako pozitivní stav (stav dlouhodobého štěstí). 

Co je ještě více matoucí, je fakt, že vnitřně víme, že to nemusí vše být tímto způsobem, a že jsme pak schopni vytvářet a dávat mnohem víc. Všichni jsme si na druhé straně vědomi toho, že někde na druhé straně planety bojují lidé o jídlo, přístřeší a holý život. To, že jsme zaslepeni sami sebou, nás nechává klidnými a netečnými. Proč? Ničíme systematicky Zemi a náš čas obrátit věci k lepšímu se zdá být čím dál vice jaksi omezený. 

Tato tvrdá realita je stále přítomna na každém místě na Zemi, bez ohledu na počet řešení, které kdo kdy vyřkl a které by mohly zmírnit tento stav. V křeči jsme zaslepeni sami sebou a nevidíme si na špičku nosu. I přes vědomí současného stavu na Zemi a všechny tyto zkušenosti, mnoho lidí je schopno zázrakem zažívat a nalézat vnitřní klid a okamžiky radosti bez ohledu na jejich tíživou situaci, což je pozoruhodné. 

Je to všechno o perspektivě, vidět věci a situace v širších souvislostech a měnit způsob, jakým se díváme na věci. 

Štěstí vyvěrá bezpochyby zevnitř a s lidskou zkušeností, která nerezonuje s mnoha lidmi, může být obtížně udržitelné. To je zřejmé v celé řadě různých oblastí, kde lidé začínají vstávat, vzdorovat se strukturální organizaci a požadují změnu. Lidé začínají vidět věci jasněji a bez masek. Stále více a více lidí chce změnit celý tento lidský postoj na několika úrovních na něco, kde si každý může prospívat, kde se každý může cítit dobře, kde nikdo trpí. Trpí-li člověk, trpíme všichni, I když si to mnozí bohužel nepřipouštíme. Jen si uvědomit, že jsme všichni spolu tak propojeni. 

Legrační věc, kdy jde o naše emoce a pocity, je to, že z velké části je to naše volba. Je zcela kolikrát na nás, jak se chceme cítit. Můžeme změnit způsob, jakým se cítíme jen tím, že změníme naše myšlenky. Negativní emoce spojené s osobou, místem nebo s určitou zkušeností v našem životě, nebo spojené s naší planetou, jsou obvykle výsledkem našich vlastních myšlenek. My jsme tvůrci těchto myšlenek. Na konci dne, shrnuto podtrženo, je to jen naše lidská zkušenost. Všechny naše zkušenosti slouží nám a prokazují příležitost pro růst. 

Sečteno a podtrženo, pozitivní emoce, pocity lásky, vděčnosti, soucitu a další mají větší dopad, než jsme si mohli doposavad vůbec představit. Na pozitivní a negativní emoce lze nahlížet jako na naše vlastnosti vědomí. Jak nám ukazuje kvantová fyzika, vědomí hraje jakousi roli ve vytváření naší reality. To, jak se cítíme, hraje důležitou roli a výzkum vycházející z Institute of Heartmath poukazuje na dost podstatnou skutečnost. 

Dobrý pocit a pozitivní emoce (vděčnost, láska a soucit) hrají velmi důležitou roli, pokud jde o povahu naší reality a mohl by být základním klíčem pro globální změnu – změnu globálního vědomí. 

"Fundamentální závěr nové fyziky také uznává, že pozorovatel vytváří realitu. Jako pozorovatelé se osobně podílíme na vzniku naší vlastní reality. Fyzikové jsou nuceni přiznat, že vesmír je "duševní" stavba. Průkopnický fyzik Sir James Jeans napsal: "Proud znalostí směřuje směrem k ne-mechanické realitě; vesmír začíná vypadat jako velká myšlenka, než jako velký stroj. Mysl se už nezdá být náhodným vetřelcem do říše věcí, měli bychom ji spíše přijmou jako tvůrce a guvernéra v oblasti hmoty. Přiznejte si to a přijměte nepopiratelný závěr: Vesmír je nemateriálně-mentální a duchovní. "
- (RC Henry," Mental Universe ", Nature 436: 29, 2005, profesor fyziky a astronomie na Johns Hopkins University)

Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

  Komentář na Bloggeru
  Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat