Víte, jaký je rozdíl mezi sympatií a empatií?

Sdílej na Google+
Víte, jaký je rozdíl mezi sympatií a empatií? Tak co přesně je tedy “empatie” a v čem se liší od “sympatie”? Umíte vy sami rozlišit, v čem je rozdíl? Pojďme si vysvětlit rozdíly tak, abychom plně pochopili a už nezaměňovali sympatickou reakci za empatickou reakci na danou situaci druhého člověka. 

Co je “Sympatie” 

Další možnou reakcí člověka na jednání někoho jiného, je vyjádření sympatií. Sympatizovat s druhým je schopnost vyjadřovat "kulturně přijatelné" soucítění s ostatními na danou nepříjemnou situaci. Hodněkrát to zahrnuje poukázání na něco dobrého v dané situaci. Ale, to zase není vždy tak užitečná věc, jak se na první pohled možná zdá. Uveďme si příklad: “Rozešel se se mnou můj manžel, jsem z toho nešťastná a zoufalá.” A zde je sympatizující reakce druhého člověka (kolegyně): “No vidíš, alespoň si budeš moci najít konečně pořádného chlapa!”. 

Co je “Empatie” 

Empatie je dovednost. Co to znamená? To znamená, že jí můžete neustále rozvíjet a prohlubovat pokaždé, když chcete. Empatie je schopnost vžít se do situace druhého a pochopit souvislosti a současné rozpoložení daného člověka co nejlépe, tak, aby se člověk i vžil do emoční roviny druhého. Dokážeme-li vyjádřit pocity druhého a pochopit (spíše ve smyslu “uchopit”) pocity druhého, je to určitý další zvláštní stupeň empatie.

Empatický člověk se dokáže nacítit do situace druhého natolik, jakoby se on sám ocitl v dané situaci. Uvedeme si zde příklad: “Rozešel se se mnou můj manžel, jsem z toho nešťastná a zoufalá.” A zde je empatická reakce druhého člověka (kolegyně): “Úplně s tebou soucítím, tohle není nic jednoduchého. Když se se mnou rozešel bejvalý, cítila jsem se hodně podobně, dost zoufale.” 

V jaké z těchto dvou situací byste se cítili lépe? Empatie je těžší dosáhnout, a to hned z mnoha důvodů. Nejen že musíme aktivně naslouchat problému jiné osoby, a to bez předsudků a odsuzování druhého, ale musíme být i k sobě samým natolik upřímní, abychom se mohli nacítit do jiné osoby s našimi pocity, a to pouze jako posluchač. Empatické chování k druhému člověku, toto spojení, buduje mosty, které posilují vzájemnou důvěru a porozumění, jež jsou zdravé a dobré pro obě strany dané komunikace vyšlé z dané situace. 

Jak být k druhému empatický?

V prvé řadě nic neřešte, buďte v daný okamžik s daným člověkem plně přítomni. V pozdější době tak společně můžete hledat vhodné řešení. Nic na světě se nevyrovná tomu, když máte vedle sebe někoho, kdo plně chápe, kde právě jste a co se vám právě děje, souhlasíte? To dává člověku dobrý základ k tomu, aby se cítil lépe. Ukotvuje nás to v tom, kde právě jsme. A upřímně si sami přiznejme, jak moc kolikrát se cítíme být ztraceni v našem životě, jak moc toužíme po porozumění nejbližších v tom, co právě prožíváme a cítíme. 

Příště, až se vám někdo opět otevře se svým problémem, zkuste ne jen poslouchat, co říká, naslouchejte i srdcem tomu, co slyšíte v hlase, co vidíte z pohybů a gest druhého. Zkuste se sami vžít do situace, kterou vám daný člověk právě líčí. Vstřícný krok poskytnout pomoc a plné přijetí a uznání druhého člověka takový, jaký je – tedy i s jeho chybami, je první krok. 

Vím, že je těžké, aby jste se dobrovolně dávali v šanc zbytečným emočním bolestem druhého člověka, ale věřte, že se potom budete oba cítit daleko lépe. Vase identifikace s podobným pocitem v obdobných situacích posiluje a upevňuje nejen zdravá pouta mezi vámi, ale i celé komunity jako celku. 

My všichni v určitém okamžiku trpíme. A tím, že o si našich těžkostech budeme povídat a navzájem si naslouchat, si skutečně navzájem pomáháme. 

Video: Rozdíl mezi empatickou a sympatickou reakcí

Zde je krátké animované video Dr. Brene Brownové z její přednášky na téma: “Rozdíl mezi empatickou a sympatickou reakcí”. Toto video úhledně shrnuje těžké a nejednoznačné téma sympatie vs. empatie a ukazuje odlišnosti v důsledcích obou odpovědí.

 
Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

    Komentář na Bloggeru
    Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat