10 mouder lakotského náčelníka "Stojícího Medvěda" o západním světě

Sdílej na Google+

Náčelník Stojící Medvěd byl původem z kmene Siouxů (Oglala Lakota), který patřil k těm vyvolených - mezi ně patřili kupříkladu taková indiánská jména jako byl Charles Eastman, Černý Jelen a Gertrude Bonnin - a který zažil život domorodých lidí na Velkých Pláních před a během příjezdu a následné násilné kolonizace evropskými pionýry. Vyrostl v tradicích svého lidu až do věku jedenácti let žil mezi indiány Lakotů, následně byl vzděláván na Carlisle průmyslové škole Boarding School of Pennsylvania, kde se naučil anglicky a poznával i způsob života bílých tváří.

Kdo byl velký náčelník Lakotů Stojící Mědvěd?

Stejně jako jeho výše zmínění současníci byly jeho rodné kořeny hluboké a díky tomu se nacházel v jedinečné pozici soukolí mezi dvěma kulturami. Měl četné filmové role v Hollywoodu, dokázal se do určité míry sžít se světem bílého muže, avšak jeho trvalé dědictví byla ochrana způsobu života jeho obyvatel, původních obyvatel Velkých plání.

V době před svou smrtí publikoval Stojící Medvěd 4 knihy a stal se vůdcem v čele progresivního hnutí, jehož cílem je zachování indiánského dědictví a suverenity, stal se známou osobností, silným hlasem ve vzdělávání bílého muže o původních obyvatelích a jejich způsobu života.

10 mouder lakotského náčelníka "Stojícího Medvěda" o západním světě

Zde je tedy 10 citací z jeho knih, z knih velkého indiánského náčelníka Siouxů, známého jako Stojícího Medvěda. Je až zarážející, co tato slova řeknou o dnešním světě i zde v malé české kotlině, která je s  "moderní" kulturou bílého muže hodně spjatá. Kolik z naší původní kultury jsme toho opustili a vyměnili za nic neříkající a ve své hloubce prázdná slova kultury konzumu.

Nemusíte se vším souhlasit, naslouchejte. Pokuste se naslouchat slovům těch, kteří byli po tisíciletí se svou zemí spjatí natolik, že tyto hodnoty ani nedokázali po příchodu bílého muže opustit:

1) Chvála a lichotky:  "Chvála lichocení, přehnané chování a jemné, vychvalováním znějící slova nebyla nikdy součást zdvořilosti Lakotů. Nadměrné mravy byly považovány za neupřímné, a neustálý mluvka byl považován za hrubého a bezohledného. Konverzace nebyla nikdy zahájena okamžitě, nebo v uspěchaným způsobem."
2) Výchova dětí:  "Děti se učili, že pravá zdvořilost byla definována činy, spíše než slovy. Nikdy jim nebylo dovoleno projít mezi ohněm a starší osobou nebo návštěvníkem, zatímco mluvil, zatímco jiní mluvili, nebo dělat si legraci ze zmrzačeného nebo znetvořeného člověka. Pokud se dítě takto bezmyšlenkovitě chovalo, rodiče, jej tichým hlasem okamžitě napravili."
3) Ticho: "Ticho bylo smysluplné u Lakotů a poskytnutí prostoru ticha před rozhovorem bylo v praxi to pravé vyjádření zdvořilosti a šetrné pravidlo toho, že "myšlenku následuje řeč." ... Ticho bylo na místě ve středu smutku, nemoci, smrt či v případě neštěstí jakéhokoliv druhu a v přítomnosti Velkých a Výrazných bylo ticho známkou respektu ... striktní dodržování tohoto principu dobrého chování byl důvod, o tom není pochyb, proč byl bílý muž brán za falešného stoika. On (bílý muž) byl souzen jako němý, hloupý, lhostejný a bezcitný." 
4) Odcizení se divočině: "Nemysleli jsme na velké otevřené pláně, krásné kopce, klikaté říční toky jako na "divočinu". Pouze bílý muž bral přírodu jako "divokou" a jen on vnímal tuto zemi jako "zamořenou" "divokými" zvířaty a "Divokými" lidmi. Pro nás byla divočina krotká. Země byla bohatá a my jsme jí byli obklopeni s požehnáním Velkého tajemství." 
5) Živí tvorové: "Ve všech tvorech země, nebe a vody se skrýval skutečný a aktivní princip. Ve zvířatech a ptácích světě existoval s člověkem bratrský pocit souznění, který držel Lakoty v bezpečí mezi všemi tvory. A tak blízko někteří z Lakotové přicházeli k jejich opeřeným a srstnatým přátelům, že v jejich pravém bratrství mluvili společným jazykem." 
 6) Rovnost: "Toto pojetí života a jeho vztahů bylo zlidštění a dávalo Lakotům trvalou lásku. Naplnilo jejich bytí radostí a tajemstvím života; úctou k veškerému životu; vrylo jim princip toho, že každý a všechno má stejně důležité místo v soukolí  řádu existence."
7) Kontakt se zemí: "Bylo to dobré pro pleť dotýkat se země, a staří lidé to dělali rádi, že si sundali své mokasíny a chodili bosýma nohama po posvátné zemi ... staří indiáni stále seděli na zemi, místo aby byli opření nohama nahoru a byly odtrženi od síly života země. Sedět nebo ležet na zemi jim umožňovalo uvažovat hlouběji a cítit silněji. Viděli jasněji tajemství života a přibližovali se tak tím v příbuznosti k ostatním životem na ní." 
 8) Znalosti a moudrost: "Všechno, co bylo posedlé osobností, se jen lišilo od nás ve své formě. Znalosti byly inherentní (vrozené nebo vlastní) ve všech věcech. Svět byl knihovnou a její knihy byly kameny, listí, tráva, potoky a ptáci a zvířata, která, podobně jako my, sdílela bouře a požehnání země. Naučili jsme se dělat to, co se jen student přírody učí, a to bylo cítit krásu. Nikdy jsme nenadávali na bouře, zběsilé větry, a štípání mrazu a sněhu. To zesilovalo pouze lidskou marnost, takže cokoliv přišlo, to jsme opravili a upravili sami, více úsilí a energie, pokud to bylo nutné, ale bez stěžování si."
 9) Zatvrzelé srdce: "... staří Lakotové byli moudří. Věděli, že lidské srdce se od přírody zatvrdí; Věděli, že nedostatek pěstování respektu, žití věcí příliš brzo, vedlo k nedostatku úcty k lidem, také. Takže drželi své děti v blízkosti přírody, v blízkosti vlivu měknutí."
10) Postoj Stojícího Medvěda: "Civilizace na mě vyvíjela tlak ... a to nepřidalo ani za mák na mé lásce k pravdě, čestnosti a velkorysosti" 
Myslím, že každý živý člověk se dozvědět mnoho od domorodých lidí v Velkých plání. Co znamená pro mě samotného čtení těchto 10  citací z knih Stojícího Medvěda je úroveň zdvořilosti a úcty se všichni navzájem. Nemluvě o úrovni a respektu k přírodě.

Naše děti jsou budoucnost a neučí se z toho, co říkáme, ale z toho, co děláme. To je to poselství, aby od tohoto článku.

Zdroj: překlad článku z Thespiritscience.net

A co si myslíte o těchto citací velkého náčelníka Siouxů vy? Podělte se o váš názor v komentářích pod článkem!

Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

    Komentář na Bloggeru
    Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat