6 ZENových příběhů, které každému něco dají do života II.

Sdílej na Google+

3. Bez předsudků

Kdysi žil starý farmář, který pracoval na poli a staral se o své plodiny po mnoho let. Jednoho dne jeho kůň utekl. Když se o tom dozvěděli jeho sousedé, přišli k farmáři na návštěvu. "Taková smůla," řekli soucitně. "Možná," odpověděl farmář. Druhý den ráno se kůň vrátil nikoli sám, s sebou přivedl dalšími tři divoké koně. "To je skvělé!" vykřikovali sousedé. "Možná," odpověděl starý farmář. Následující den se jeho syn snažil jezdit na jednom z divokých koní. Ten ho však odhodil a farmářův syn si zlomil nohu. Když se o tom opět dozvěděli jeho sousedé, opět se ozvali s nabídkou jejich sympatie k jeho neštěstí. "Možná," odvětil opět farmář. Den poté, vojenští úředníci přišli do vesnice, aby odvedli mladé muže do armády. Viděli, že noha syna starého farmáře byla zlomená, a tak syna nechali ve vesnici a neodvedli ho. Sousedé starému farmáři opět blahopřáli, že všechno opět dobře  dopadlo. "Možná," odvětil starý farmář.

Ponaučení? A ponaučení z tohoto ZENového příběhu? Ať se děje, co se děje, přistupujte ke všemu, co vám život přináší v těchto slovech takto: Nehodnoťte, nevytvářejte si domněnky.

4. Správně a špatně

Když se Bankei držel v ústraní několik týdnů v meditacích, žáci z mnoha částí Japonska se scházeli, aby se též přidali. Během jednoho z těchto setkání byl jeden žák přistižen při krádeži. Záležitost byla oznámena Bankeii s žádostí, aby byl viník vyloučen. Bankei nicméně tento případ ignoroval. Později tentýž žák byl již podruhé přistižen při krádeži, a znovu, Bankei tuto záležitost ignoroval. Ostatní žáci se hněvali a tak sepsali petici s žádostí o odvolání zloděje s tím, že jinak všichni odejdou pryč. Když Bankei četl petici, svolal všechny a pravil: "Jste moudří bratři," řekl. "víte, co je správné a co není správné. Můžete jít studovat někam jinam, pokud chcete.  Tento chudý bratr (ukázal na žáka, který kradl) ani neví, co je dobré a co špatné. Kdo ho bude učit dobrému a špatnému, když to neudělám já? Ponechám si jej, i když všichni ostatní odejdou." V tom se žákovi, ke kterému nyní Bankei mluvil, valily po tvářích slzy. Veškerá touha něco ukrást zmizela.

Ponaučení? Víme-li, co je správné a co špatné, je v našich silách pomoci druhým, aby toto též poznali. Víme-li, co je správné a špatné, jsme vinni v případě, že nejsme příkladem, jsme vinni v případě, že zůstaneme pouze při odsuzování. Není to to samé jako špatné? Nesuďte, pomáhejte.

A zde jsou pokračování:

6 ZENových příběhů, které každému něco dají do života I.
6 ZENových příběhů, které každému něco dají do života II.
6 ZENových příběhů, které každému něco dají do života III.
Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

    Komentář na Bloggeru
    Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat