prof. Miroslav Bárta: Kolaps a transformace - Kam se řítí naše civilizace? (přednáška)

Sdílej na Google+
Abychom mohli začít psát scénář budoucnosti kupředu, je zapotřebí pochopit naší minulost. Něco na úvod přednášky prof. Miroslava Bárty: "Ze současného vývoje věcí kolem nás je stále zřejmější, že se před námi nachází velká změna v ekonomice s dopady do společnosti, do byznysů i do osobních životů. Tato hypotéza je podložena pracemi řady respektovaných vědců a osobností z různých oborů. Z této perspektivy nemáme radost. Část svého úsilí a energie ale věnujeme přípravě na pravděpodobné scénáře budoucnosti a možnostem, jak transformovat hrozby na příležitosti. Nechceme připustit, aby nás změny zastihly nepřipravené nebo připravené nedostatečně." Co tedy přesně způsobuje kolaps našeho systému?

Kdo je prof. Miroslav Bárta?

profesor Bárta je naším nejznámějším egyptologem, ano slyšíte dobře. prof. Miroslav Bárta je archeolog a egyptolog, jej vedoucím archeologického výzkumu v lokalitě Abúsír a v Sakáře, ředitelem Českého egyptologického ústavu, zakladatelem Think-tanku "Komplexní společnost" a též autorem publikací "Něco krásného se končí" (2008), "Kolaps a regenerace" (2013) a "Kolaps neznamená konec" (2013). Stojí též za projektem kupredu.cz.

Kam se dle prof. Bárty řítí naše civilizace?

Jak k úvodu své knihy "Kolaps neznamená konec" pan prof. Bárta uvádí: "Faktory, které vedly k pádu starověkých říší, se cyklicky opakují. Naše současná západní civilizace, jež byla vůdčí silou světa v posledních stoletích, se těmto vlivům také nemůže vzepřít. Otázky spojené s kolapsy civilizací proto v dnešní společnosti rezonují s neobyčejnou silou."

Čeká v dohledné době naši společnost podobný osud, jaký potkal starověký Egypt a další dávné civilizace, tj. rozpad státních struktur, s tím související chaos a naprostá nejistota ohledně budoucnosti? 

Bártovo přesvědčení, že se dnešní svět nachází (v historii nikoli poprvé) v „bodě nula“, v jakémsi zlomovém okamžiku, je podloženo výsledky dlouhodobého výzkumu, ať už v samotném Egyptě, nebo při bádání o teorii přerušovaných rovnováh, jíž se v poslední době také věnuje.

Bárta studuje minulé, aby pochopil současné a pokusil se nastínit budoucí…

Studium civilizací a kolapsů v obecné rovině je ostatně pro egyptologa Bártu přirozenou součástí jeho práce, archeologie totiž, nejen podle něj, „studuje minulé, aby pochopila současné a pokusila se nastínit budoucí…“ Prof. Bárta má schopnost nalézt a pojmenovat podobnosti ve vývoji starověkých civilizací s vyspělými civilizacemi dneška, precizně je analyzovat a klást si znepokojivé otázky, jež se bytostně týkají nás všech.

Prof. Bárta předpovídá optimistický kolaps

Není však třeba propadat dle prof. Bárty pesimismu. „Kolaps,“ říká, „je součástí vývoje jakékoli civilizace, je to naděje na obnovu a na lepší zítřek, období, ve kterém nefunkční části společnosti zanikají a postupně se rodí nové, lépe adaptované na nové podmínky.Jak oslovil pan prof. Bárta vás? Podělte se o vaše názory v komentářích!

Jaromír Průša
šéfredaktor
Mé jméno je Jaromír Průša (@nacesteskoucem) a zabývám se profesně výkonnostním koučováním, lektorováním a profesionálním networkingem. Specializuje se zejména na exekutivní coaching, facilitaci workshopů a na profesionální business networking a též na blogování a psaní článků. Více se o něm dozvíte na www.jaromirprusa.com.
Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

    Komentář na Bloggeru
    Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat