Rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou: Nepleťte si hrušky se švestkama!

Sdílej na Google+
Lidé si často pletou "náboženství", "duchovno" a nějaké "záhadné, ​​nadpřirozené události". Kolikrát to motají všechno dohromady i v seriózních médiích. Někteří si dokonce o tomto tématu smýšlí jako o nějaké sektě. Proč? Je to z důvodu jejich nedostatku znalostí, možného strachu z manipulace a z podstaty převážně prázdného materiálního světa, ve kterém žijeme.


Začnete-li se kolem tohoto tématu pohybovat a budete se v prvé řadě snažit pochopit, o co vlastně skutečně jde, co vlastně spiritualita (duchovno) a náboženství je, přijdete k poznání, že to není nic tajemného nebo nadpřirozeného, ​​ani se nejedná o nic, co je spojeno se sektou jakéhokoli druhu. 

Nejprve se koukněme, co o náboženství a spiritualitě říká Wikipedie:
"Spiritualita (z lat. spiritualis, duchovní), česky duchovnost, hebrejsky ruchanijut, znamená životní praxi, způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka přesahuje." (zdroj: Wikipedia)
"Náboženství má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm a většina náboženství vyžaduje i určitou morálku. Většina náboženství se chápe jako vztah k osobnímu Bohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a s prosbou o ochranu. Výkon bohoslužebných obřadů je často vázán na určitá posvátná místa (obětiště, chrámy) a časy (svátky), svěřen zvláště vybraným nebo pověřeným osobám, kněžím, a některá náboženství se společensky organizují jako církve." (zdroj: Wikipedia) 
Zde je 7 základních rozdílů mezi náboženstvím a spiritualitou, které vám pomůže v prvé řadě pochopit, co to vlastně je a o co jde.

1) Náboženství vás nutí se klanět x Spiritualita vám dává volnost.

Náboženství vám řekne, abyste následovali ideologii a abyste poslouchali určitá pravidla. V opačném případě budete potrestáni (klasický příklad: půjdete do pekla). Spiritualita vám naopak umožňuje následovat vaše srdce a to, co cítíte, že je správné. To vám dává volnost a svobodu v tom, abyste se cítili opravdu volní. A volné myslím bez toho, abyste se klaněli čemukoli nebo komukoli, co s vámi nerezonuje. Je to všechno jen na vás , abyste si vybrali, co budete ctít natolik, aby to bylo pro vás "božské".

2) Náboženství vám ukazuje strach x Spiritualita vám ukáže, jak být statečný 

Náboženství vám až moc přesně řekne, čeho se bát a jaké jsou následky. Spiritualita je o tom si být vědom důsledků. Nikdo nicméně po vás nechce, abyste se zaměřily na strach. Spiritualita nepodmiňuje lásku jako náboženství. Spiritualita vás učí čelit strachu a ukáže vám, jak se postavit čemukoli, jak se pohybovat v tom, co si myslíte, že je správné i přes důsledky, které mohou přijít. Ukáže vám, jak se chovat v lásce, a ne ze strachu k lásce, ukazuje vám, jak ovládat strach a použít z toho, to nejlepší.

3) Náboženství vám řekne pravdu x Spiritualita vám umožňuje ji objevovat

Náboženství vám jasně představí, co je správné si myslet, i to, co je správné. Spiritualita vám umožňuje, abyste pravdu objevovali sami a abyste ji pochopili svým vlastním jedinečným způsobem. To vám umožní spojit se vaším vyšším já, s vaší vlastní myslí a zjistit, co je pravda, protože pravda jako celek je stejná pro každého z nás. Takováto cesta vám umožní věřit své vlastní pravdě skrze své vlastní vnímání vašeho srdce. Ano, je jednodušší slepě věřit něčemu, co někdo již pojmenoval. Univerzálnost lásky netkví v definici pravdy, ale v jejím objevování. A objevovat pravdu můžeme pouze tehdy, nebudeme-li pravdě klást hranice a omezení pravidly.

4) Náboženství odděluje jednotlivá náboženství x Spiritualita náboženství spojuje 

V našem světě existuje mnoho náboženství a všechna kážou, že jejich příběh je ten správný a pravdivý příběh. Spiritualita vidí pravdu ve všech z nich a spojuje je, protože pravda je stejná pro každého z nás i přes naše rozdíly a jedinečnosti. Spiritualita se zaměřuje na kvalitu božského poselství a nikoli na rozdíly v detailech příběhu a interpretace příběhu pravdy.

5) Náboženství vás dělá závislými x Spiritualita vás dělá nezávislými

Pouze pokud navštěvujete bohoslužby, náboženské události, teprve pak jste vnímáni jako ta správná náboženská osoba a jako někdo, kdo je hoden skutečného štěstí. Pravá spiritualita vám jasně ukazuje, že nepotřebujete být závislí na ničem a na nikom, abyste byli šťastní. Štěstí se vždy nachází pouze hluboko v nás samotných a jen my sami jsme za naše štěstí zodpovědní; ne modlitby a ani žádní náboženští hodnostáři. Je vždy tam, kde musíme být, nezískáte ho pouze tehdy, když se budete zúčastňovat náboženských akcích nebo když budete navštěvovat jakékoli místa a budovy. Božství je v nás, a to je důvod, proč jsme mu vždy hodni.

6) Náboženství uplatňuje tresty x Spiritualita uplatňuje kauzalitu (karmu) 

Náboženství říká, že pokud nebudeme poslouchat určitá pravidla je trest, který nás čeká, která se spoléhá na naší víry. Spiritualita nám umožňuje pochopit, že každá akce má svou reakci a uvědomit si, že trest bude reakce našeho jednání pocházejících z akcí jsme si stanovili v pohybu. To se spoléhá pouze na základních sil vesmíru, a že to není nutné, abyste věřit v platnosti, aby to byla pravda.

7) V náboženství postupujete další cestu x Spiritualita vám umožňuje vytvářet si vlastní 

Základem každého náboženství je příběh  (interpretace příběhu), který vypráví o Bohu nebo o bozích, o jeho/jejich cestě k osvícení, a pravdě, že objevili pravdu. A celé náboženství je o tom, že budete následovat jeho /jejich kroky a instrukce. Duchovnost vám umožňuje projít si vlastní cestu osvícení a umožní vám odhalit pravdu a sledoval pravdu vaším vlastním způsobem, co vám vaše srdce říká, že je správné. Pravda je vždy stejná bez ohledu na to, jak se k ní dostanete.

Náboženství bez spirituality nebo spiritualita bez náboženství?

Každé náboženství jde cestou určité spirituality, cestou, jehož prostřednictvím se člověk stane součástí Boha. Detaily příběhu nejsou důležité, jednoduše každému člověku pomáhají odhalit pravdu.

Poselství, které sdílí pravdu, je to, co je důležité - božský kód lidského srdce, které rezonuje harmonicky skrze každého z nás. To je důvod, proč každé náboženství má něco pravdivého v tom, co je pravda.

Můžete žít spirituální život a nemusíte vyznávat jakékoli náboženství, nemusíte být součástí jakékoli církve nebo dokonce sekty.  Jak říká můj 78letý životní mentor: "Nepotřebuji církev a ani náboženství jako prostředníka ve spojení s Bohem (univerzem, s přírodou, s vesmírem, Akashou, Gaiaou, atd.), mám přímou červenou linku."

Jaromír Průša

šéfredaktor
Mé jméno je Jaromír Průša (@nacesteskoucem) a zabývám se profesně výkonnostním koučováním, lektorováním a profesionálním networkingem. Specializuje se zejména na exekutivní coaching, facilitaci workshopů a na profesionální business networking a též na blogování a psaní článků. Více se o něm dozvíte na www.jaromirprusa.com.
Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

    Komentář na Bloggeru
    Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat