Překvapující fakta o levácích

Sdílej na Google+

Patříte mezi 10% leváků? Kde se vlastně vzali leváci?  Byli tu odjakživa? Proč někteří lidé raději používají jejich levou ruku, než než jejich pravou? Zde jsou pro některé možná překvapivá fakta o levácích. 


Proč někteří lidé raději používají jejich levou ruku, než než jejich pravou?

Nový výzkum publikovaný v Live Science potvrdil, že lidé byli převážně praváci již více než 500 tisíc let. Levorucí lidé tvoří 10 procent populace, tedy každý 10 člověk je levák. Nepochybně to dává leváky na kraj společnosti. I na tomto poli bylo provedeno hodně výzkumu. Proč tedy každý desátý člověk raději používá levou ruku, než než pravou? Vedle některých mozkových důkazů o rozdílech mezi leváky a praváky ukazují některé důkazy na to, že rozhodujícím faktorem zda bude vaše dítě levákem nebo pravákem je celá  komplexních na sobě závislých faktoru sociálního prostředí a zděděných genů. 

Zde jsou pro někoho možná překvapující fakta o levácích:

1. U levorukých lidé je větší pravděpodobnost, že se rozzlobí

Z výzkumu Life science vyplývá, že ať už jste levák nebo pravák, případně i když jsme obourucí, může to hodně vypovídat o tom, jak váš mozek zpracovává emoce. V této publikaci vyšlo najevo, že levorucí lidé jsou náchylnější k negativním emocím. Studie též ukazuje, že leváci mají větší nerovnováhu v aktivitách při zpracovávání emocí jak v levé, tak pravé straně mozku. 

2. Být levák může určit váš zdravotní faktor

Studie zveřejněné v Pediatrics v roce 2010 uvádí, že leváci jsou více spojeni se zvýšeným rizikem dyslexie, ADHD a některých poruch nálady. Zatím ještě nebyl proveden výzkum, proč tomu tak je. Experti naznačují, že by to mohlo mít co do činění s úrovní struktury mozku a zda jedinec má jednu dominantní polovinu svého mozku nebo ne. Přibližně 30% leváků nemá jednu polovinu mozku větší než tu druhou, proto je více pravděpodobné, že budou následkem mohou být problémy s učením a jiné mozkové poruchy. 

3. Levá strana se rovná tomu dobrému 

Leváci spojují "levou stravu" jako dobrou věc, protože používají jejich levou ruku dominantně pro ty podstatné činnosti stejně jako praváci se svou pravou rukou. A protože leváci nemohou dělat tolik věcí s jejich pravou rukou, spojují si pravou stranu právě s tím "špatným". Poukazuje na to nedávná studie provedená Danielem Casasantem ze Stanfordské univerzity, která na toto poukázala. Casasant požádal účastníky tohoto výzkumu k tomu, aby vyndali rukou z krabice zebru, která reprezentovala ty "dobré věci" a pandu v druhé krabici, které reprezentovala ty "špatné věci". Levorucí lidé s větší pravděpodobností brali právě pandu pravou rukou a zebru levou rukou. toto poukazuje na to, že leváci si spojují se špatnými věcmi "pravou stranu". 

4. Leváci jsou více kreativní 

American Journal of Psychology publikoval článek, ve kterém bylo vysvětleno, že leváci jsou více kreativní, než praváci, pokud jde o určité tvůrčí úkoly. Divergentní myšlení, například, je jednou z oblastí, kde leváci vynikají ve srovnání s praváky. Kromě toho provedený výzkum Klubu leváků  zjistil, že levorucí lidé s větší pravděpodobností budou následovat kariéru v umění, v hudbě, ve sportu a v informačních technologiích. To dokazuje, že dominantní levá strana je kreativnější.

Spousta studií studuje tuto oblast. Je velice zajímavé, jak něco tak jednoduchého jako je naše ruka, kterou píšeme, může ovlivnit naši osobnost, emoce a dokonce i naši kariéru.  

Vy jste levák nebo pravák?
Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

    Komentář na Bloggeru
    Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat