Jsem asertivní? (online test)

Sdílej na Google+
Asertivita je dovednost, kterou potřebujeme každý den. Každý si s asertivitou spojí umění říct druhému ne. Nicméně je to víc, než jen to. Asertivní jednání je schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem  než zastávají ostatní. Jak jsem asertivní já? Udělejte si jednoduchý test.


Asertivita se považuje za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky aniž bychom narušovali práva ostatních, tedy aniž bychom byli agresivní nebo direktivně něco druhému nařizovali.

Do češtiny se slovo asertivita překládá jako „sebejisté jednání“ nebo „zdravé sebeprosazování“, v cizích jazycích nabývá různých významů (v angličtině „to assert“ – tvrdit, prohlašovat, prosazovat se, ve francouzštině „assertion“ – tvrzení, výpověď a v latině „as-seró“ – přiřazovat, osvojovat, tvrdit). (WIKI)

Jsem asertivní?

Odpovězte na všechny otázky ANO nebo NE a sečtěte si na konci odpovědi. Vyhodnocení jej na konci tohoto testu.
 1. Cítím se pohodlně, když potkávám nové lidi při různých sociálních aktivitách.
 2. Umím říci "ne" bez toho, abych se cítil/a provinile nebo stísněně.
 3. Umím vyjádřit silné pocity jako je zlost, frustrace nebo zklamání.
 4. Snadno umím požádat druhé o pomoc nebo o informace.
 5. Cítím se být schopen/a učit se novým věcem nebo provádět nové úkoly.
 6. Umím si přiznat své chyby a převzít zodpovědnost za mé chyby.
 7. Umím diskutovat o mém přesvědčení bez toho, abych odsuzoval ty, kteří se mnou nesouhlasí.
 8. Umím ostatním vyjádřit můj upřímný názor, i když nesouhlasí.
 9. Říkám druhým, když není  jejich chování pro mě akceptovatelné.
 10. Mohu mluvit sebejistě v situacích ve skupině.
 11. Věřím tomu, že mé vlastní potřeby jsou stejně důležité jako druhých a měly by být brány v potaz.
 12. Umím prosazovat mé přesvědčení, i když se mnou většina nesouhlasí.
 13. Umím vyjádřit zlost nebo zklamání bez toho, abych obviňoval druhé.
 14. Umím dobře delegovat úkoly na druhé.
 15. Vnímám hodnotu vlastních zkušeností a vlastní moudrosti.
Tak kolikrát jste si odpověděli ano? Protože pouze Ano se v tomto testu počítají. Zde jsou výsledky, jak moc jste asertivní:

Více jak 10 ANO: Jste neustále asertivní  a zvládáte pravděpodobně většinu situací dobře.
Méně jak 10 ANO: Naučit se pár technik jak být asertivní vás doslova nakopne, abyste si zvedli skóre.
Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

  Komentář na Bloggeru
  Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat