Rytířské devatero

Sdílej na Google+
Rytířské ctnosti jsou zejména známé z dob trubadúrů, hradů a krásných dvorních dam. Nicméně i v dnešní uspěchané době mají svou morální hodnotu. Zamyslete se nad tímto devaterem středověkého rytíře. Které pravidlo ctíte vy?

 1. Měj vždy na paměti, že slovo dělá nejen rytíře, ale i kmána, pachole či ženštinu. 
 2. Pravda a spravedlnost Ti musí ležet na srdci především, nikdá bys neměl váhati a otáleti, nýbrž meč svůj pro ně zvednouti. 
 3. Správný rytíř musí býti bohům svým a zemi své oddán tělem i duší. 
 4. Ztratí-li rytíř svou čest, není pro jeho ducha jiné záchrany než věčně blouditi v pekelných sídlech a nikdy klidu nenajíti. 
 5. Bližním svým a okolním pomáhej bez vidiny odměny či jiného užitku, Pán Tě za všelikou snahu odmění sám. K příteli se chovej přátelsky, nekálej naň pokud v neštěstí bude a nepřítele svého cti, bojuj s ním, ale nikdy jej neostouzej. 
 6. Přesvědčení Tvé a víra je to nejhodnotnější, což jsi mohl zploditi, proto je braň, ale pamatuj: V bludu setrvává pouze hloupé hovádko u cesty. 
 7. Pokud Ti tvůj představený zadá úkol, ber jej bez připomenutí a nářků, vždy jej dotáhni do konce. 
 8. Pamatuj „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“. Tajnosti naše nikomu nevyzraď. Jednej a konej vždy v pravou chvíli, aby toto vše k užitku bližního bylo a ne na jeho škodu. 
 9. V případě prohry či nezdaru nehledej své štěstí v mrzoutství či zlobě, neboť je třeba hleděti do budoucna s otevřeným hledím doufajíce, že se nepříznivý los osudu, kterýž Ti naším Pánem byl dán, otočiti ráčí.

Sdílej na Google+

eMozek.cz - Objevte svůj pravý potenciál!

  Komentář na Bloggeru
  Komentář na Facebooku

0 komentářů:

Okomentovat